NAV
PkunewsPeking University Official Website
Microcavity Photonics
Alumni
Current position: Home >> Alumni


Postdoctorals


Yi Xu (1/2020-12/2021)

Associate Professor, Guilin University of Electronic Technology

Jin-hui Chen (7/2018-7/2020)

Associate Professor, Xiamen University

Xiao-Chong Yu (6/2017-8/2019)

Lecturer, Beijing Normal University 

Yanyan Zhi (5/2015-11/2017)

Associate Professor, Jinan University

Graduates


Pei-Ji Zhang (9/2018-7/2023, PhD)

State Taxation Administration

Jia-Chen Shi (9/2019-7/2022, Master)

PhD Candidate 2022, University of Pennsylvania

Li-Kun Chen (9/2017-7/2022, PhD)

DJI Company

Yan-Jun Qian (9/2017-7/2022, PhD)

Hesai Technology Co., Ltd

Hao-Jing Chen (9/2017-7/2022, PhD)

Postdoctoral, Caltech

Da Xu (9/2016-7/2021, PhD)

Postdoctoral, Tsinghua University

Yu-Zhong Gu (9/2018-7/2021, Master)

ShangHai 

Li Wang (9/2013-7/2018, PhD)

DJI Company

Shu-Xin Zhang (9/2014-7/2017, Master)

Manager, Guang Dong Zhineng Technology Company 

Yong-Chun Liu (9/2010-7/2015, PhD) Associate Professor, Tsinghua University
Bei-Bei Li (9/2009-7/2014, PhD) Associate Professor, Institute of Physics CAS
Xue-Feng Jiang (9/2009-7/2014, PhD) Post Doctor, Washington University in St. Louis
Yi-Wen Hu (9/2011-7/2014, Master) PhD Candidate 2014, University of Maryland

Undergraduates


Rui Jiang (11/2020-7/2023)

PhD Candidate 2023, Harvard University

Zhe-Lun Zhang (11/2020-7/2023)

PhD Candidate 2023, Harvard University

Ming-Jie Zhang (11/2020-7/2023)

PhD Candidate 2023, Harvard University

He-Zheng Qin (11/2019-7/2022)

PhD Candidate 2022, Yale University

Jin-Yu Liu (11/2019-7/2022)

PhD Candidate 2022, Caltech

Tian-Yang Chen (11/2019-7/2022)

PhD Candidate 2022, Princeton University

Peng Liu (11/2020-7/2022)

PhD Candidate 2022, Caltech

Yi-Yi Li (11/2018-7/2021)

PhD Candidate 2021, Princeton University

Yan Yu (2/2019-7/2021)

PhD Candidate 2021, Caltech

Qian-Ze Zhu (2/2019-7/2021) PhD Candidate 2021,  Harvard University

Yu-Qi Nie (11/2017-7/2020)

PhD Candidate 2020, Princeton University

Qing-Xin Ji (2/2018-7/2020)

PhD Candidate 2020, Caltech

Yu-Kun Lu (2/2017-7/2019) PhD Candidate 2019,  MIT
Ying-Lun Xu (2/2017-7/2019) Master Candidate 2019,  Georgia Institute of Technology
Xueyue Zhang (2/2016-7/2017) PhD Candidate 2017, Caltech
Pai Peng (2/2015-7/2017) PhD Candidate 2017, MIT
Ze-Yang Li (2/2015-7/2017) PhD Candidate 2017, MIT

Yu-Xin Wang (2/2015-7/2017)

PhD Candidate 2017, The University of Chicago

Rui-Shan Liu (2/2014-7/2016)

PhD Candidate 2016, Stanford University 

Ao-Xue Han (2/2014-7/2016) PhD Candidate 2016, University of Arizona
Kang-Jing Huang (2/2014-7/2016) PhD Candidate 2016, Purdue University
Xi Chen (2/2014-7/2016) PhD Candidate 2016, Harvard University
Heming Wang (2/2014-7/2016) PhD Candidate 2016, Caltech
Bo-Qiang Shen (2/2013-7/2015)

PhD Candidate 2015, Caltech

Dong-Yu Chen (2/2013-7/2015)

PhD Candidate 2015, University of Southern California

Yu-Feng Shen (2/2013-7/2015) PhD Candidate 2015, Carnegie Mellon University
Yu-wen Hu (2/2013-7/2015) PhD Candidate 2015, Princeton Univerisity
Zhou-Chen Luo (2/2013-7/2015) PhD Candidate 2015, University of Maryland, College Park
Lin-Bo Shao (2/2012-7/2014)

PhD Candidate 2014, Harvard University

Meng-Yuan Yan (2/2012-7/2014)

PhD Candidate 2014, Stanford University

Wei-Liang Jin (2/2012-7/2014) PhD Candidate 2014, Princeton University
Ming-tong Han (5/2012-10/2013) M.D. candidate, 2014 Cornell University
Yi-Xiang Liu (5/2012-10/2013) PhD Candidate 2014, MIT
William Clements (9/2012-7/2013) Graduate Student, M.S. student at École polytechnique, France
Hao-Kun Li (5/2011-6/2013)

PhD Candidate 2013, University of California, Berkeley

Xue-Xin Ren (5/2011-6/2013)

PhD Candidate 2013, University of California, Berkeley

Qi-Fan Yang (5/2011-6/2013) Assistant Professor, Peking University
Qiu-Shu Chen (5/2010-6/2012) PhD Candidate 2012, University of Michigan
Yin Feng (12/2009-6/2012) Boston
Xu Yi (12/2009-6/2012) Assistant Professor, University of Virginia